Kivitelezéstámogatás – digitalizáció

A kivitelezéstámogatás egy komplex terület, szemléletmód, alkalmazások, munkamódszerek egységes és együttes alkalmazását, új technológiák, működési szemléletmód bevezetését jelentik.

Olyan ökoszisztéma, amelynek három fontos sarokpontja van:

  • technológiai megoldások,
  • szemléletmód,
  • vezetői elköteleződés.

A három, teljesen különböző irány összhangja szükséges ahhoz, hogy egy vállalkozás a megfelelő átmenetet meg tudjon lépni a paradigmaváltás rögös útján.

A digitalizációs megoldások bevezetésével, a kapcsolódó munkamódszerek alkalmazásával és a szemléletmóddal, amely a korszerű megoldásokat – legyenek azok eszköz, online megoldás, vagy gondolkodásmód(management megoldás) – bevezeti egy szervezetben, a vezetői elköteleződésből adódó támogatással van mód elérni számottevő változást egy vállalkozásban.

A lean construction szemléletű projektmanagement rendszerének felépítése a feladatok és a projekt legfontosabb értékeinek meghatározásával kezdődik. Az ügyfél a feladathoz értéket rendel, mi pedig ennek alapján megpróbáljuk a lehető leghatékonyabban maximalizálni ennek az értékét. Célkitűzés, hogy a lean eszközök támogatásával a legmagasabb értéket hozzuk létre a folyamatokhoz kapcsolódó veszteségek minimalizálásával.

Identify the path

Amennyiben a tanácsadó tudja, hogy az ügyfél milyen eredményt szeretne, akkor feltérképezheti az ügyfél céljainak eléréséhez szükséges lépéseket. Ha időt szán az összes olyan hely azonosítására, ahol a folyamatos munkát hátráltató pontok vannak, elkerülhetők lesznek ezek a kritikus szűk keresztmetszetek. Ezzel minimalizálja és/vagy kiküszöböli azokat a többletlépéseket, amelyek veszteségeket okoznak.

Hibás teljesítés, Túltermelés, Várakozás, Szállítás, Készletek, Anyagmozgatás, Túlszabályozott folyamatok, Kihasználatlan erőforrások.[DOWNTIME]

a folyamatok finomhangolása melyek a legkevesebb veszteséggel járó projektlebonyolítás eléréséhez szükséges.

Smooth the path

A hibák beazonosítását követően már tudni lehet, hol fordulhatnak elő problémák, megtervezhető, hogyan lehet elkerülni ezeket a hibákat. Emellett gondoskodni lehet arról, hogy a munkafolyamatok áramlásszerűen legyenek felfűzve egymásra a gördülékeny munkavégzés érdekében.

Pull the Plan

A projekt részleteinek kialakításával annak mérföldköveit be lehet azonosítani és konkrét határidőkkel lehet ellátni. Ebben az esetben a projekttervezés visszafelé történik oly módon, hogy a célok az adott időpontig teljesülnek. A terv ilyen formában történő felépítőse lehetővé teszi, hogy minden szereplő megbizonyosodjon arról, hogy a szükséges megelőző feladat akkorra készül el, amire szüksége van a saját munkája elvégzéséhez, és késedelemmel sem az őt megelőző munkafolyamat nem hátráltatja a csapat egy másik tagjának előrehaladását.

Perfect the Plan

Egyetlen terv sem lesz tökéletes, de ez nem jelenti azt, hogy ne kellene folyamatosan javítani és tökéletesíteni a kidolgozott munkafolyamatokat. A Lean (Construction) a tervezési folyamat folyamatos finomítására ösztönöz. Ez úgy oldható meg, hogy a hibákat láthatóvá teszi a rendszer szereplői számára, és rangsorolja azokat a hibákat, amelyek a legjobban akadályozzák a zökkenőmentesen kivitelezhető tervet

Respect

A Lean szemléletmód tiszteletben tartja a rendszer minden szereplőjét. A problémák azonosításának és megoldásának legfontosabb erőforrásai rendszert alkalmazó vállalatok alkalmazottjai, munkatársai.